Ind/Ud-meldelse

Indmeldelse
Du skal være fyldt 15 år for at blive medlem.

Vil du være medlem, skal du henvende dig i centret, når der er en instruktør tilstede – . Her bliver du meldt ind i foreningen, får medlemskort, aftale for instruktion i brug af redskaber og eventuelt en aftale om udarbejdelse af trænings program.

Ved indmeldelse midt på måneden vil første opkrævning være resten af indmeldelsesmåneden, indmeldelsegebyr + efterfølgende måned = samlet pris. Herefter månedsvis opkrævning via Dankort (billigere i gebyr), eller pbs (automatisk træk/girokort)

Ved indmeldelse bedes du medbringe sygesikringskort og VISA/Dankort.

Hvis du får nyt dankort i løbet af dit medlemskab, er det dit ansvar at få  ændret oplysningerne hos os. Ved manglende betaling bliver medlemskabet lukket.

Udmeldelse
Hvis du en dag skulle ønske at blive udmeldt af Højby Fitness, skal du huske at dit medlemskab skal opsiges med løbende måned + 30 dage.

Skriv en mail til info@hojby-fitness.dk eller kontakt en af instruktørene i centrets åbningstider med instruktører, hvor denne vil være behjælpelig med opsigelse.

Du har selv ansvaret for at blive udmeldt af klubben.
Er du meldt ud af klubben og ønsker at blive medlem igen, opkræves der IKKE indmeldelsesgebyr.