Centret

Højby Fitness råder kun over ganske små lokaler, så når mange medlemmer træner på en gang, kan det give lidt udfordringer med pladsen. Det skal være en god oplevelser at komme i Højby Fitness, og vi vil derfor opfordre vores medlemmer i centret om at:

 • Tage hensyn til hinanden
 • Give hinanden plads
 • Del maskinen med andre i pauser mellem sæt
 • Behandle vores udstyr med respekt
 • Lægge redskaber på plads efter brug
 • Tørre udstyr af efter brug

Højby Fitness
Højby Fitness er en selvstændig afdeling under Højby S&G, og er et foreningfitness center.
Vi bor på 1. salen i Højby Hallerne, Nørrelunden 20C, 5260 Odense

 • Højby Fitness drives som en forening, og vi bor til leje ved Odense Kommune
 • Priser er afstemt således, at Højby Fitness har en sund økonomi.
 • Du kan ved at deltage i klubbens årlige generalforsamling være med til at bestemme, hvem der skal bestemme i din klub.
 • Du kan som medlem stille op til valg til bestyrelsen.
 • Bestyrelsen forvalter økonomien og tager udgangspunkt i, så vidt mulig udstrækning, medlemmernes behov.

Du har som medlem mulighed for at gøre din indflydelse gældende.
Hvert år i februar, onsdag i uge 8, afholdes der ordinær generalforsamling. Her er alle klubbens medlemmer velkomne til at møde op og gøre deres indflydelse gældende. Bestyrelsens sammensætning vælges på demokratisk vis blandt klubbens opstillede medlemmer. Alle som har lyst til og mod på at stille op til valg til bestyrelsen, har mulighed for det.

Højby Fitness blev stiftet i 2009 og er en underafdeling til Højby S & G, som i 2016 fejrede 150 års jubilæum. Vi er medlem af  DGI  (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og Foreningfitness. Højby Fitness er tilknyttet Anti Doping Danmarks doping-kontrol.

Højby Fitness, Nørrelunden 20C, 5260 Odense, mobilnr. 61277637 (besvares kun i instruktør åbningstiden)